Navigation

Поділ влади

Gaetan Bally/Keystone

Швейцарія є федеративною республікою. Державна влада розподілена між Конфедерацією, кантонами і комунами, водночас чітко розмежуються повноваження законодавчої, виконавчої та судової гілок влади.

Dieser Inhalt wurde am 27. April 2023 - 09:00 publiziert

До 1848 року Швейцарія була конфедерацією автономних держав. 1848 року набула чинності федеральна Конституція, саме тоді закінчився конфлікт між ліберальними і консервативними католицькими кантонами.

У Конституції було визначено повноваження Конфедерації та кантонів, закріплено право голосу для чоловіків і запроваджено принцип розподілу влади між Федеральними зборами (законодавча), Федеральною радою і Федеральною адміністрацією (виконавча) та Федеральним судом (судова).

Означений поділ перешкоджає концентрації влади в руках невеликого числа людей і дає змогу запобігти зловживанням. Одна особа не може одночасно обіймати посади більш ніж в одній гілці влади.

Федеральна система у Швейцарії передбачає розподіл державної влади між рівнями Конфедерації, кантонів і комун. Конфедерація бере на себе тільки ті повноваження, які виходять за межі можливостей комун або вимагають існування єдиної регламентації по всій країні.

Приєднуйтесь до наших каналів TelegramExterner Link та ТвіттерExterner Link

End of insertion

Уряд 

Федеральна рада – вищий орган виконавчої влади у Швейцарії, вона засідає в Берні. До її складу входять сім членів, з однаковими повноваженнями, кожен з яких відповідає за один департамент (міністерство). Президентство почергове, щороку воно переходить від одного міністра до іншого, і передбачає насамперед репрезентативну функцію.

Федеральна рада управляє країною, організує роботу адміністрації, пропонує закони і відповідає за їхню реалізацію. Вона ухвалює рішення колегіально – це означає, що члени ради підтримують рішення, спільно ухвалені урядом, навіть якщо вони не відповідають їхнім особистим переконанням або лінії їхньої політичної партії.

З 1959 року чотири найбільші політичні партії Швейцарії визначають політичний склад уряду. Це називають «чарівною формулою». На сьогоднішній день відповідно до цієї формули до складу Федеральної ради входять 2 представники ШНП (Швейцарська народна партія, праві консерватори), 2 представники ЛРП (Ліберально-радикальна партія, праві ліберали), 2 від СП (Соціалістична партія, ліві) і один представник Партії Центру. Однак, така формула не є незмінною, вона може трансформуватися з часом, залежно від складу парламенту і появи нових партій і коаліцій.

Уряд обирається Парламентом раз на чотири роки.

Парламент

Парламент Швейцарії складається з двох палат з однаковою компетенцією: Національна рада (Народна палата або велика палата) і Рада кантонів (Палата кантонів або мала палата). Разом обидві палати утворюють Федеральні збори, законодавчий орган влади країни, який проводить чотири сесії на рік у Берні.

До обов'язків Федеральних зборів, серед іншого, входить розробка законів, визначення бюджету, обрання членів верховних органів федеральної влади, а також високий нагляд за роботою уряду, федеральної адміністрації та федеральних судів.

200 депутатських мандатів у Національній раді розподілені між кантонами пропорційно їхньому населенню. Рада кантонів налічує 46 депутатів: по 2 на кантон, і по 1 на напівкантон.

Депутатів обирають терміном на чотири роки прямим всенародним голосуванням. Загальний склад двох палат поступово змінюється: чотири основні партії, а саме Швейцарська Народна партія, Ліберально-радикальна партія, Соціалістична партія і Центр, зазвичай, отримують більшість місць. Однак, рух екологів (Зелена партія) за останні кілька років отримав додаткову підтримку виборців і став краще представлений в обох палатах.

Федеральний суд

Федеральний суд – верховний суд Швейцарії, третя гілка федеральної влади. Він є судом останньої інстанції в суперечках між громадянами, між кантонами, між громадянином і державою, а також між кантонами і владою федерального рівня. Федеральний суд також є гарантом захисту конституційних прав громадян і резидентів країни.

Cуд складається з 7 палат: 2 колегії з цивільного права, 2 колегії з публічного права, 1 колегія з кримінального права і 2 колегії з соціального права. Головний офіс Федерального суду розташований у Лозанні, колегії із соціального права засідають у Люцерні. Федеральних суддів обирає Парламент терміном на шість років.

Докладніше про функціонування федеральних органів влади у Швейцарії:

Довідник на сайті Федерального департаменту закордонних справExterner Link

Інформація на офіційному сайті ch.сhExterner Link

Історичний словник ШвейцаріїExterner Link

Федеральний архів ШвейцаріїExterner Link

Сайт Федеральної радиExterner Link

Сайт ПарламентуExterner Link

Сайт Федерального судуExterner Link

Externer Inhalt


In Übereinstimmung mit den JTI-Standards

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards

Mehr: JTI-Zertifizierung von SWI swissinfo.ch

Diskutieren Sie mit!

Ihre Beiträge müssen unseren Richtlinien entsprechen.
Sortieren nach

Passwort ändern

Soll das Profil wirklich gelöscht werden?

Ihr Abonnement konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuchen Sie es erneut.
Fast fertig... Wir müssen Ihre E-Mail-Adresse bestätigen. Um den Anmeldeprozess zu beenden, klicken Sie bitte den Link in der E-Mail an, die wir Ihnen geschickt haben.

Entdecken Sie wöchentlich unsere attraktivsten Reportagen

Jetzt anmelden und Sie erhalten unsere besten Geschichten kostenlos in ihren Posteingang.

Unsere SRG Datenschutzerklärung bietet zusätzliche Informationen zur Datenbearbeitung.